søndag 30. august 2015

Ringerike: Nødvendig jernbane, unødvendig motorvei

 Regjeringen vil bruke 26 milliarder på Ringeriksbane og ny E16 til Hønefoss. Satsingen skal gi kortere togreise til Bergen, melder NRK.

Ringerike med Hønefoss er den ene hovedaksen mot Oslo som i dag mangler jernbane:

  • nordover ("hovedbanen") er det godt forsynt med bane via Lillestrøm mot Gardermoen og Hamar.
  • østover (Follo og Østfold) er det jernbane under oppgradering
  • sørover (Drammen, Vestfold og Sørlandet) er det også gode linjer inn mot Oslo
  • endog Gjøvik har en liten bane.
Bergensbanen har siden åpningen i 1909 gått omveien om Drammen. En moderne jernbane fra Sandvika til Hønefoss vil korte inn Bergensbanen med 1 time. Ringeriksbanen har vært på bordet siden Opset fikk Lærdalstunnelen.

Oppdatert. Endelig et godt forslag fra Høyre: Forleng Ringeriksbanen til Gardermoen, dette vil avlaste Oslo sentrum (som er en flaskehals i dagens jernbanenett) og forbedre kollektivtransporten Hønefoss-Hadeland-Toten-Øvre Romerike/Gardermoen.

Det er ingen tvil om at E16 over Sollihøgda er en dårlig vei og den store trafikken går i 50 sone gjennom tettbebyggelsen både på Sollihøgda og på Ringerike. Med moderne jernbane fremstår firefelts motorvei som overdrevet, jernbanen bør avlaste E16 for biler og busser. E16 trenger imidlertid opprustning og bør ikke minst legges i ny trase utenom bebyggelsen på Sollihøgda.

 Hensyn til beboerne ved E16

fredag 28. august 2015

Fordumming på Minerva

Tidsskriftet Minerva er arena både for intelligente analyser anført av folk som NA Andresen og Snoen, samtidig er det arena for høyrevridd fordumming anført av folk som Bård Larsen og Lars Akerhaug (med kommentarfeltet enda lengre ut). Akerhaug har lenge forsøkt å konstruere et bilde av en voldelig venstreside i Norge, Akerhaug og hans meningsfeller i kommentarfeltet ignorerer glatt den overveldende empirien av høyrevridd politisk vold i Norge. Den høyrevridde volden består av bomber, knivstikking og skyting (og da har jeg ikke engang regnet med 22. juli). Det påståtte VOLDSVENSTRE som skriker mot oss i kommentarfeltet finnes ikke som annet enn babbel om "væpna revvolusjon" på 1970-tallet, den tåpelige AKP-gjengen avsto samtidig bevisst fra voldsbruk (i motsetning til de høyrevridde). Per Sandberg alene har mer på rullebladet enn ytre venstre.

Akerhaugs forsøk på å dikte opp et "voldsvenstre" er like tåpelig som Bård Larsens evinnelig angrep på kommunistene 25 år etter murens fall. Vi andre har gått videre, men Bård Larsen lever fortsatt i 1984. Den ellers fornuftige Alexander Z. Ibsen har også meldt seg på med utdeling av merkelapppen "politisk korrekt" i øst og vest, 10 år etter at vi andre forsto at PK var et oppbrukt og tomt ord, kort sagt en floskel.

lørdag 22. august 2015

onsdag 5. august 2015

Sleipt skatteforslag fra Siv Jensen

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å redusere grunnlaget for eiendomsskatt på "bruk og verk". Høyres Svein Flåtten, selv bedriftseier, er naturligvis positiv. En slik endring er en gave til bedriften og et stort tap for kommunene.

Eiendomsskatt er en av få muligheter kommunene har til å skattlegge industrianlegg der overskuddet bokføres i en annen kommune. Dette er sleip Høyre-politikk på sitt verste. Endringen vil innebære at et større overskudd overføres til kommuner som Oslo, Asker og Bærum med mange hovedkontor. Kommunene som faktisk er vertskap for industrianleggene vil tape tilsvarende. Det er typisk kraftkommuner og oljekommuner som vil tape. Taperne blir altså Ap og Sp kommuner, vinnerne blir Høyre-kommuner. Snyltingen på ressursene i utkantene vil altså bli enda verre enn før.

Her overføres utkantens ressursrikdom til en by nær deg.

tirsdag 4. august 2015

Politikrapyl Stein-Robin Kleven Bergh rider igjen

- Er hun [Tajik] tilhenger av Anders Behring Breivik? spurte han på Facebook.

Han har tidligere kalt Stoltenberg for et krapyl. Så da kaller jeg ham for et krapyl. Også rasister som Bergh har ytringsfrihet. Verre er det at slike idioter som Bergh kan være våpen.